Uslovi i odredbe

Termos e Condições de Hanukeii

 

LEIA OVI POJMOVI SE ZBIŽU

 

Ovi Condições Gerais izričito reguliraju povezane odnose između Indicom Europe 2015 sl (kompanije koja zadržava marku Hanukeii(http://www.hanukeii.com", doravante do" Loja ").

 

2. OBRIGA DOI RADE USUÁRIO

2.1 Korisnik se općenito slaže da će koristiti Loju, nabavljati Proizvode i marljivo koristiti svake dvije usluge Loje, u skladu sa zakonom, moralom, javnim poretkom i odredbama ovih Gerais Uslova, i Također će se suzdržati od njihove upotrebe na bilo koji način koji može spriječiti, oštetiti ili oštetiti normalno funkcioniranje i uživati ​​u gubitku Korisničke kose ili koji može prouzrokovati štetu ili štetu. Hanukeii, vaši dobavljači, korisnici ili, općenito, bilo koja treća strana.

 

3. PROIZVODI I CIJENE

3.1         Hanukeii rezervirati ili izravno odlučiti u bilo kojem trenutku o proizvodima koji se nude korisnicima putem Loje. Konkretno, u bilo koje vrijeme možete dodati nove Proizvode ponuđene ili uključene u Loja, podrazumijevajući da će se, ukoliko nije drugačije predviđeno, takvi novi Proizvodi uređivati ​​odredbama ovih Gerais Uslova. Rezervacija je također direktna za zaustavljanje pružanja ili omogućavanja ili pristupa i korištenja u bilo koje vrijeme i uz prethodnu najavu bilo koje od različitih klasa Proizvoda koji se nude u Loji.

 

3.2 Proizvodi uključeni u odgovarajući Loja daju najpouzdaniji mogući oblik za tehnologiju veb vizualizacije stvarno ponuđenim proizvodima. Karakteristike proizvoda i cijene pojavljuju se u Loji. Cijene navedene u Loji su u eurima i ne uključuju PDV, osim ako nije drugačije naznačeno.

 

4. POSTUPAK I PLAĆANJE PROIZVODA

4.1 U roku od najviše 24 (dvadeset i četiri) sata, Hanukeii poslat će e-mail Korisniku, potvrđujući kupovinu. Ova e-pošta dodijelit će referentni kod za kupnju i detaljno će opisati karakteristike proizvoda Produto, njegovu cijenu, troškove isporuke i detalje različitih mogućnosti izvođenja ili plaćanja dva proizvoda Hanukeii.

 

4.2 Korisnik koji kupi proizvod putem Loje mora izvršiti ili platiti koristeći sisteme plaćanja posebno opisane u Loji.

 

4.3         Indicom Europe 2015 slArhiviranje elektroničkih dokumenata ili ugovor je formaliziran, slanje kopije Korisniku kao i kupovina na prodaju. Ili će ugovor važiti na španskom jeziku.

 

4.4 Potvrda narudžbe koju je poslao Hanukeii Ne vrijedi kao fatura, samo kao dokaz o kupovini. Fiskalna bilješka koja odgovara Produtu poslat će se zajedno s Produtom.

 

5. DIREITO DE DESIST

5.1 Ili direktni korisnik predmeta za povlačenje koji može stupiti u kontakt Hanukeii putem e-maila ne slijedite u pravu: kontaktanukeii.com i povući kupovinu u roku od sedam (7) dana od prijema Proizvoda. Proizvod se mora poslati zajedno s povratnicom, koja je uredno popunjena, i kopijom otpremnice ili poreznice, propisno ovjerenom, na troškove Korisnika-Kupca ili direktnog čuvara povrata Proizvoda. Takav povratak izvršit će se u skladu s uputama koje Hanukeii Označava korisnika da odgovori na njegovu obavijest o vježbi povlačenja. O Korisnik mora vratiti o Proizvod u roku od najviše 7 (7) dana od Hanukeii naznaka ili obrazac za povratak.

 

5.2 Ili usluživanje podrazumijeva povraćaj plaćene vrijednosti. Za isso, ili klijent mora navesti povratnu stranicu ili broj vlasnika kreditne kartice ili kval Hanukeii kredit mora biti ružan. Rok za ovo plaćanje bit će utvrđen u Leiu.

 

5.3 Direktno povlačenje proizvoda ne može se izvršiti kada se proizvod ne vrati u originalnom pakiranju i kada proizvod nije u savršenom stanju.

 

6. USLUGA ZA KUPCE

6.1 Za bilo koji incident, potraživanje ili izvršavanje vaših direktiva ili Korisnik može poslati e-poštu ili kontaktirati kontakt. Hanukeii.com.

 

7. USLUGA DOSTAVE KUĆE

7.1 Teritorijalni opseg prodaje putem Loje isključivo je za teritoriju Evropske unije, tako da će služba dostave biti samo za to područje. Proizvodi kupljeni putem Loje poslat će se na adresu za isporuku koju Korisnik navede nakon potvrde ili plaćanja, odnosno kao maksimalni rok isporuke od trideset (30) dana utvrđen Zakonom o inadimplência na.

 

7.2 Ili služba dostave Hanukeii Izveden je u saradnji sa različitim renomiranim logističkim operaterima. Prema povjerenju, oni neće biti ispunjeni caixas de po ili hotéis ili drugim direktivama koje nisu trajne.

 

7.3 Ili skrbnici doznaka nisu uključeni, ali ne trebaju dva proizvoda. Nijedan trenutak kupovine Proizvoda neće biti obaviješten o zadržavanju pošiljke.

 

8. INTELEKTUALNA I INDUSTRIJSKA IMOVINA

8.1 Korisnik potvrđuje da svi elementi koje daje Loja i svaki od dva proizvoda, kao i informacije i materijali sadržani u njemu, kao robne marke, struktura, izbor ili zahtev i prezentacija njegovog sadržaja, kao i računarski programi koji se koriste u vezi sa Za iste dvije zaštićene su direktnim dlakama intelektualnog i industrijskog vlasništva Hanukeii ili treće strane i da Geraisovi uslovi ne daju u vezi sa direktnim pravima industrijskog i intelektualnog vlasništva koja nisu posebno predviđena.

 

8.2 Osim ako to nije odobrio Hanukeii ili kada je prikladno treća strana ima dvije odgovarajuće direktive, ili ako to nije zakonski dozvoljeno, ili Korisnik ne može reproducirati, transformirati, mijenjati, rastavljati, stavljati obrnutu genetiku, distribuirati, smještati, pozajmljivati, učiniti dostupnim ili dopustiti ili pristupiti javnosti bilo kojim oblikom javne komunikacije bilo koja dva elementa iz prethodnog stava. Korisnik mora koristiti materijale, elemente i informacije do kojih dolazi korištenjem Loje isključivo za svoje potrebe, dužan da ne vrši direktno ili indirektno komercijalno istraživanje dvaju materijala, elemenata i informacija dobivenih putem njih.

 

8.3 O Korisnik se suzdržava od konturiranja ili manipulacije bilo kojim tehničkim uređajima koje je uspostavio Hanukeii treće strane u Loji.

 

9. DICE PROTEÇÃO

9.1 U skladu sa Zakonom 15/99 LOPD, obavještavamo vas da vaši podaci sadrže i druge informacije dane putem obrasca za registraciju, kao i da će iz izvršenih transakcija biti uključeni i sačuvani u datoteci za vaš postupak, vlasništva Hanukeii, jer se otkazivanje ne traži. Proces će se koristiti za razvoj i izvršenje prodaje, personaliziranu pažnju na dva proizvoda i usluge koje svaki proizvod stječe i stečene usluge, kao i promociju proizvoda i usluga vlastitih i vanjskih kompanija povezanih s Hanukeii.

Takođe ste informirani da će vaši podaci biti dostupni kompanijama za deljenje u naznačene svrhe. Hanukeii Tretirat će ove podatke s najvećom povjerljivošću kao jedini i isključivi primatelj istih, a neće dodjeljivati ​​atribucije ili komunikacije trećim stranama koje ne slijede one koje su naznačene u važećim propisima.

Ili korisnik izričito odobrava ili prosljeđuje, uključujući i elektronskim putem, putem Hanukeii e, kao što je gore navedeno, komercijalne komunikacije i promotivne ponude i takmičenja. Sim, eu masno.

 

9.2 Ili Korisnik može u bilo kojem trenutku izvršiti direktan pristup, ispravku, protivljenje ili otkazivanje stupanjem u kontakt Hanukeii, e-poštom adresiranom na ili na kontakt Hanukeii.com, prilažući kopiju vašeg NIF-a ili zamjenski identifikacijski dokument.

9.3. Kao odgovori označeni kao * nema obrasca za registraciju são obrigatórias. Vaš odgovor vas neće spriječiti u kupnji dva odabrana proizvoda.

 

10. SENHAS

10.1       Hanukeii će olakšati ili koristiti senhas pessoais za korisnika koji nije registriran kao takav. Ovi signali će se koristiti za pristup uslugama koje se pružaju putem Web lokacije. Korisnik mora snositi svoju isključivu odgovornost u najvećoj i apsolutnoj povjerljivosti, preuzimajući također štetu ili posljedice bilo koje vrste od bankrota ili odavanja tajne. Iz sigurnosnih razloga, korisnik može u bilo kojem trenutku izmijeniti senhu za telematski pristup uslugama povezanim na Veb lokaciju. Ili se korisnik slaže sa obavještenjem Hanukeii Neposredno nakon neovlaštene upotrebe senhe, pristupit će joj treće strane koje za to nisu ovlaštene.

 

11. Kukice

11.1       Hanukeii koristi kolačiće za spremanje vaših usluga, olakšavanje navigacije, održavanje sigurnosti, provjeru identiteta korisnika, olakšavanje ili pristupanje ličnim željama i praćenje vaše upotrebe Loje. Kolačići se instaliraju u datoteke na tvrdom disku računara ili u memoriju pregledača u pasti koju je unapred konfigurisao korisnički operativni sistem računara da bi je identifikovao.

 

11.2 Ako Korisnik ne želi da mu se kolačić instalira na tvrdi disk, morat će konfigurirati svoj program Internet preglednika da ga primi. Dajte isti obrazac, ili Korisnik može lagano uništiti kolačiće. U slučaju da se korisnik odluči deaktivirati kolačiće, kvalitet i brzina usluge mogu se smanjiti i izgubiti ili pristupiti bilo kojoj od dvije usluge koje se nude u Loji.

 

12. PRIMJENJIVO PRAVO I NADLEŽNOST

Ovi uslovi su upravljali pela lei espanhola. Svaka kontroverza u vezi s tumačenjem ili izvršenjem koja može nastati u vezi s valjanošću, tumačenjem, izvršenjem ili rješavanjem ovog ugovora podnijet će se nadležnosti i Concorrência dos Tribunais e Tribunais da Cidade de Madrid, oduzimajući nadležnost koja može odgovarati Korisniku. primijeniti ili dozvoliti.