Na Hanukeii Iskušavamo mogući odnos sa našim klijentima i prijateljima, pokušavamo da im se obratimo i budemo u mogućnosti da ponudimo tretman ili više sljedećih mogućnosti, a zatim želite stupiti u kontakt sa mnom, možete ga ispuniti ili slijediti obrazac: