Povraćaj i pravo na povlačenje

Povratak Hanukeii

 

1. Povratak za nedostatke u proizvodnji.

Korisnik se može vratiti na HANUKEII, bilo koji proizvod koji predstavlja oštećenje u proizvodnji. Uzimajući u obzir prirodu ugovorenih proizvoda, Korisnik će imati period od mjesec dana da komunicira HANUKEII njegov neusklađenost sa njima. Ako se prekorači ovo razdoblje, korisnik će preuzeti bilo kakvu štetu.

Da bi formalizirao povrat, Korisnik se mora obratiti HANUKEII u roku od mesec dana na adresu kontakt @ hanukeii .com, označavajući proizvod ili proizvode koji se vraćaju, priloživši fotografiju i detaljan popis nedostataka koji su na njima

Jednom HANUKEII je primio komunikaciju od Korisnika, ona će vas obavijestiti u roku od 3-5 radnih dana da li želite vratiti proizvod ili ne. U slučaju da se povrat vrati, HANUKEII Korisniku će navesti način prikupljanja ili slanja neispravnog proizvoda u njihove urede / skladišta.

Svaki proizvod koji se vraća mora biti neiskorišten, sa svim naljepnicama, ambalažom i, prema potrebi, dokumentacijom i originalnim dodatnim elementima koji su uz to. Ako Korisnik ne postupi na ovaj način, HANUKEII zadržava pravo odbiti povrat.

Nakon primanja proizvoda i provjere oštećenja, HANUKEII Korisniku će pružiti mogućnost zamjene proizvoda drugim identičnim karakteristikama, osim ako je ova opcija objektivno nemoguća ili nesrazmjerna HANUKEII.

U slučaju da se zbog nedostatka zaliha ne može isporučiti drugi proizvod s identičnim karakteristikama, Korisnik može odlučiti raskinuti ugovor (odnosno, povrat uplaćenih iznosa) ili zatražiti isporuku drugog modela koji korisnik dobrovoljno odabere.

Isporuka proizvoda s identičnim karakteristikama ili novi model koji korisnik odabere, prema potrebi, obavit će se u sljedećih 3-5 radnih dana od datuma na koji HANUKEII Korisnik će potvrditi zamjenu neispravnog proizvoda ili pošiljku novog modela.

Zamjena, slanje novog modela ili raskid ugovora neće podrazumijevati dodatne troškove za Korisnika.   

Ako Korisnik raskine ugovor, HANUKEII izvršit će povrat cjelokupnog iznosa plaćenog Korisniku za kupnju neispravnog proizvoda.

HANUKEII obavještava korisnike da će rok za vraćanje uplaćenih iznosa ovisiti o načinu plaćanja koji bi Korisnik koristio prilikom kupovine proizvoda.

2. Povlačenje.

U slučaju da Korisnik nije zadovoljan proizvodima dobivenim njegovom narudžbom, Korisnik će, sukladno Općem zakonu za zaštitu potrošača i korisnika, imati rok od četrnaest (15) kalendarskih dana da vrati ukupnost narudžbe ili ako želite, možete vratiti bilo koji od proizvoda koji čine ukupnu narudžbu, a sve bez kazne i bez potrebe za navođenjem razloga.

Međutim, Korisnik mora snositi direktan trošak povratka u HANUKEII, bilo da vraćate narudžbu u cijelosti ili ste odlučili vratiti samo neke proizvode iz narudžbe.

Da biste formalizirali povratak, morate kontaktirati HANUKEII na adresi kontakt @ hanukeii .com, slanjem popunjenog obrasca za povlačenje koji prati ove Uslove i odredbe kao DODATAK 1. Po prijemu navedene komunikacije, HANUKEII Ukazat će način slanja naloga u njegove urede ili skladišta.

 

HANUKEII ne odgovara za kurirsku kompaniju koju Korisnik angažuje da vrati narudžbu. U tom smislu HANUKEII preporučuje korisniku da tražiti da vam kurirska kompanija dostavi dokaz o isporuci nakon što kurir položi proizvod u kancelarije u HANUKEII, tako da je korisnik svjestan da je proizvod ispravno isporučen HANUKEIIHANUKEII ne odgovara za adresu na kojoj korisnik šalje nalog za povrat. U slučaju Evrope to bi uvijek trebao biti naš ured. Ako nismo imali potvrdu isporuke, a korisnik nije predao potvrdu o isporuci, HANUKEII ne bi bio odgovoran za gubitak i korisnik bi morao zatražiti prijevozničku tvrtku koja je sklopila ugovor.

Troškove vraćanja narudžbe (kao što su troškovi slanja putem kurirskih kompanija) snosi direktno Korisnik.

Proizvod mora biti neiskorišten, sa svim naljepnicama, ambalažom i, prema potrebi, dokumentacijom i originalnim dodatnim elementima koji su uz to. Ako Korisnik ne postupi na ovaj način ili ako je proizvod pretrpio bilo kakvu štetu, korisnik prihvaća da proizvod može pretrpjeti amortizaciju ili da HANUKEII povrat se može odbiti.

Jednom HANUKEII provjerite je li narudžba u dobrom stanju, HANUKEII će nastaviti vraćati ukupne iznose plaćene od strane korisnika.

Ako korisnik odluči vratiti narudžbu u cijelosti, HANUKEII vratiti će Korisniku sve iznose koje bi platio i ako bi samo vratio bilo koji od proizvoda, vratit će se samo onaj dio koji odgovara tim proizvodima.

HANUKEII obavještava korisnike da će rok za vraćanje uplaćenih iznosa ovisiti o načinu plaćanja koji bi Korisnik koristio prilikom kupovine proizvoda. U svakom slučaju, HANUKEII vratit će plaćeni iznos što je prije moguće i, u svakom slučaju, u roku od 14 kalendarskih dana nakon datuma primanja vraćenog proizvoda.

 

Politika razmjene proizvoda

HANUKEII ne priznaje promjenu proizvoda kupljenog od strane korisnika za neki drugi proizvod koji se nudi na web mjestu.

U slučaju da Korisnik želi izvršiti promjenu proizvoda, mora ostvariti svoje pravo na povlačenje u odnosu na isto kao što je utvrđeno u odredbi 6.2 i nakon toga kupiti novi proizvod koji želi.